ร่วมงานกับ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจร่วมงานกับทางสถาบัน โดยสามารถตรวจสอบตำแหน่งงานที่เปิดรับล่าสุดและรายละเอีบดการรับสมัคร คุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบสถานะหรือผลการรับสมัครได้ทางหน้าเว็บไซต์นี้ หรือติดต่อสอบถามมายังสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยตรง

ตำแหน่งงานที่เปิดรับล่าสุด

ตำแหน่งเปิดรับ ระยะเวลาการเปิดรับ รายละเอียดเพิ่มเติม
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง A5 (ระดับปริญญาโท) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 รายละเอียดการรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง A5 (ระดับปริญญาเอก) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 รายละเอียดการรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์สายการสอนภาษาต่าประเทศ AL
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 รายละเอียดการรับสมัคร

ประกาศขั้นตอนการสมัครและผลการรับสมัคร

หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ รายละเอียดเพิ่มเติม
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง A5 (ระดับปริญญาโท) 6 มกราคม 2560 ผลการสอบข้อเชียน
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง A5 (ระดับปริญญาเอก) 6 มกราคม 2560 ผลการสอบข้อเชียน