2
4
1
8
3
    6
  11 11   11    
      5 สำหรับบุคคลทั่วไป
          โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป June Courses 2018,

bulletสมัครด้วยตนเอง (หรือสมัครแทนกันได้)

สถานที่:     Academic Service Center อาคารเปรมบุรฉัตร ชั้น 3 ห้อง 306
วันที่:          2 เม.ย. - 12 มิ.ย. 61
เวลา:         วันจันทร์ - วันศุกร์
                 9.00 – 15.00

สอบถามรายละเอียด
tel Tel. 02-218-6017-8                fax Fax. 02-218-6106

 ornwipa.k@chula.ac.th, somjit.k@chula.ac.th       http://www.facebook.com/CULIChula

สมัครทางออนไลน์

ที่เว็บ:    http://www.culi.chula.ac.th/asd
วันที่:      2 เม.ย. - 12 มิ.ย. 61

- ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

 • June Courses 2018

 • EVENING  COURSES : Monday / Wednesday
  (11 June - 1 August 2018)
 • No
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน - 5 มิถุนายน 2561
No.
Courses
Hrs.
Duration
Time
Prices
Participants
1
Academic Writing (Thesis Writing) (เต็ม)
30
11 Jun - 1 Aug 2018
6.00 - 8.00 PM.
5,500
20
2
Effective Writing I (เต็ม)
30
11 Jun - 1 Aug 2018
6.00 - 8.00 PM.
5,200
20
3
Effective Communication (เต็ม)
30
11 Jun - 1 Aug 2018
6.00 - 8.00 PM.
5,200
20

................................................................................................................................................

SATURDAY  COURSES
(16 June - 25 August 2018)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน - 12 มิถุนายน 2561

No.
Courses
Hrs.
Duration
Time
Prices
Participants
1
TOEFL iBT (เต็ม)
60
16 Jun - 25 Aug 2018
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
20
2
CU-TEP (เต็ม)
60
16 Jun - 25 Aug 2018
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
20
3
IELTS (เต็ม)
60
16 Jun - 25 Aug 2018
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
20
4
TOEIC (รับเพิ่มอีก 10 ที่นั่ง)
60
16 Jun - 25 Aug 2018
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
20
5 Effective Writing I (เต็ม)
30
16 Jun - 25 Aug 2018
9.00 - 12.00 AM. 5,200 20
6
Effective Writing II (เต็ม)
30
16 Jun - 25 Aug 2018
9.00 - 12.00 AM. 5,200 20
7

Effective Communication(เต็ม)

30
16 Jun - 25 Aug 2018
9.00 - 12.00 AM. 5,200 20
8 Writing in the Workplace (เต็ม)
30
16 Jun - 25 Aug 2018
9.00 - 12.00 AM. 5,500 20
9 Better Pronunciation (เต็ม)
24
16 Jun - 11 Aug 2018
1.00 - 4.00 PM. 4,500 20
10 Intensive Grammar (เต็ม)
30
16 Jun - 25 Aug 2018
1.00 - 4.00 PM. 5,200 20
11 English for Work (เต็ม)
30
16 Jun - 25 Aug 2018
1.00 - 4.00 PM. 5,200 20
(จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น.)
   
ผู้สมัครจะได้รับการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าอบรม
เมื่อชำระค่าเรียนครบถ้วนแล้วเท่านั้น
ดังนั้น เมื่อท่านลงทะเบียนทาง Online แล้ว
ขอความกรุณา ดำเนินการชำระเงินทันที

 • ส่งหลักฐานการโอนเงินที่ เบอร์ 02-2186106
  หรือส่งมาที่ ornwipa.k@chula.ac.th หรือ somjit.k@chula.ac.th
  มิฉะนั้นทางศูนย์บริการวิชาการจะไม่รับรองการลงทะเบียนของท่าน
หมายเหตุ ทางศูนย์บริการวิชาการ จะไม่คืนเงินในกรณีที่โครงการสามารถเปิดได้ แต่จะคืนเงินให้ในกรณีที่ ศูนย์บริการไม่สามารถเปิดโครงการได้ เท่านั้น

................................................................................................................................................

 
7