2
4
1
8
3
    6
  11 11   11    
      5 สำหรับบุคคลทั่วไป
          โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป October Courses 2017,

bulletสมัครด้วยตนเอง (หรือสมัครแทนกันได้)

สถานที่:     Academic Service Center อาคารเปรมบุรฉัตร ชั้น 3 ห้อง 306
วันที่:         1 ก.ย. - 5 ต.ค. 60
เวลา:         วันจันทร์ - วันศุกร์
                 9.00 – 15.00

สอบถามรายละเอียด
tel Tel. 02-218-6017-8                fax Fax. 02-218-6106

 ornwipa.k@chula.ac.th, somjit.k@chula.ac.th       http://www.facebook.com/CULIChula

สมัครทางออนไลน์
- ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

ที่เว็บ:    http://www.culi.chula.ac.th/asd
วันที่:      1 ก.ย. - 5 ต.ค. 60

  • October Courses 2017

  • EVENING  COURSES : Monday / Wednesday
    (9 October - 29 November 2017)
No.
Courses
Hrs.
Duration
Time
Prices
Participants
1
Academic Writing
30
9 Oct - 29 Nov 2017
6.00 - 8.00 PM.
5,500
20
2
Effective Writing I
30
9 Oct - 29 Nov 2017
6.00 - 8.00 PM.
5,200
20
3
Effective Communication
30
9 Oct - 29 Nov 2017
6.00 - 8.00 PM.
5,200
20

................................................................................................................................................

SATURDAY  COURSES
(7 October - 9 December 2017)

No.
Courses
Hrs.
Duration
Time
Prices
Participants
1
TOEFL iBT
60
7 Oct - 9 Dec 2017
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
20
2
CU-TEP
60
7 Oct - 9 Dec 2017
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
20
3
IELTS (เต็ม)
60
7 Oct - 9 Dec 2017
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
20
4
TOEIC
60
7 Oct - 9 Dec 2017
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
20
5 Effective Writing I (เต็ม)
30
7 Oct - 9 Dec 2017
9.00 - 12.00 AM. 5,200 20
6
Effective Writing II
30
7 Oct - 9 Dec 2017
9.00 - 12.00 AM. 5,200 20
7

Effective Communication

30
7 Oct - 9 Dec 2017
9.00 - 12.00 AM. 5,200 20
8 Writing in the Workplace
30
7 Oct - 9 Dec 2017
9.00 - 12.00 AM. 5,500 20
9 Intensive Grammar (เต็ม)
30
7 Oct - 9 Dec 2017
1.00 - 4.00 PM. 5,200 20
10 English for Work
30
7 Oct - 9 Dec 2017
1.00 - 4.00 PM. 5,200 20
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 5 ตุลาคม 2560
(จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น.)
   
- สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ ต้องชำระเงินทันทีที่ลงทะเบียน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินที่
เบอร์ 02-2186106 ทันที
  หรือส่งมาที่ ornwipa.k@chula.ac.th หรือ somjit.k@chula.ac.th มิฉะนั้นทางศูนย์บริการวิชาการจะไม่รับรองการลงทะเบียนของท่าน
หมายเหตุ ทางศูนย์บริการวิชาการ จะไม่คืนเงินในกรณีที่โครงการสามารถเปิดได้ แต่จะคืนเงินให้ในกรณีที่ ศูนย์บริการไม่สามารถเปิดโครงการได้ เท่านั้น

................................................................................................................................................

 
7