2
4
1
8
3
    6
  11 11   11    
      5 สำหรับบุคคลทั่วไป
          โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป February Cousres 2016, CU Academic Service Center. Our excellent and professional teachers, together with operates high quality English summer courses for adults who want to improve their English skills and/or prepare themselves for taking tests, such as TOEFL, IELTS, CU-TEP etc.

bulletสมัครด้วยตนเอง (หรือสมัครแทนกันได้)

สถานที่:     Academic Service Center อาคารเปรมบุรฉัตร ชั้น 3 ห้อง 306
วันที่:          14 ธ.ค 58 - 20 ม.ค. 59
เวลา:         วันจันทร์ - วันศุกร์
                 9.00 – 15.00

สอบถามรายละเอียด
tel 02-218-6017-8                fax 02-218-6106

 ornwipa.k@chula.ac.th, somjit.k@chula.ac.th       http://www.facebook.com/CULIChula

สมัคทางออนไลน์
- ขันตอนการสมัครออนไลน์

ที่เว็บ:    http://www.culi.chula.ac.th/asd
วันที่:     14 ธ.ค 58 - 20 ม.ค. 59

  • February Courses 2015

  • EVENING  COURSES : Monday / Wednesday
    (1 February - 23 March 2016)
No.
Courses
Hrs.
Duration
Time
Prices
Participants
1
Academic Writing
30
1 Feb - 23 Mar 2016
6.00 - 8.00 PM.
5,500
20
2
Effective Writing I
30
1 Feb - 23 Mar 2016
6.00 - 8.00 PM.
5,200
20
3
Effective Communication
30
1 Feb - 23 Mar 2016
6.00 - 8.00 PM.
5,200
20

................................................................................................................................................

SATURDAY  COURSES
(23 January - 26 March 2016)

No.
Courses
Hrs.
Duration
Time
Prices
Participants
1
TOEFL iBT
60
23 Jan - 26 Mar 2016
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
20
2
CU-TEP
60
23 Jan - 26 Mar 2016
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
20
3
IELTS (Full)
60
23 Jan - 26 Mar 2016
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
20
4
TOEIC
60
23 Jan - 26 Mar 2016
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
20
5 Effective Writing I
30
23 Jan - 26 Mar 2016
9.00 - 12.00 AM. 5,200 20
6
30
23 Jan - 26 Mar 2016
9.00 - 12.00 AM. 5,200 20
7 Effective Communication
30
23 Jan - 26 Mar 2016
9.00 - 12.00 AM. 5,200 20
8 Writing in the Workplace
30
23 Jan - 26 Mar 2016
9.00 - 12.00 AM. 5,500 20
9 Intensive Grammar
30
23 Jan - 26 Mar 2016
1.00 - 4.00 PM. 5,200 20
10 English for Work
30
23 Jan - 26 Mar 2016
1.00 - 4.00 PM. 5,200 20

** สำหรับผู้สมัคร 10 ท่านแรก ของทุกโครงการ
จะได้รับหนังสือ English Today ฟรี จากศูนย์บริการวิชาการ ในวันเปิดการอบรม **

 

- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2558 - 20 มกราคม 2559
(จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น.)
   
- สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ ต้องชำระเงินทันทีที่ลงทะเบียน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินที่
เบอร์ 02-2186106 ทันที
  หรือส่งมาที่ ornwipa.k@chula.ac.th หรือ somjit.k@chula.ac.th มิฉะนั้นทางศูนย์บริการวิชาการจะไม่รับรองการลงทะเบียนของท่าน

 

................................................................................................................................................

  • CULI-TEST : Monday / Wednesday
    (1 February - 2 March 2016)
No.
Courses
Hrs.
Duration
Time
Prices
Participants
1
CULI-TEST
60
1 Feb - 2 Mar 2016
7.00 - 8.00 PM.
8,000
20

บุคลากรจุฬาฯ ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน หรือ ข้าราชการประกอบการสมัครด้วย
เพื่อรับสิทธิลดค่าอบรม 10%

สมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา ชั้น 3 ห้อง 306
ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ 9.00-15.00 น.

................................................................................................................................................

 


list

7