2
4
1
8
3
    6
  11 11   11    
      5 สำหรับบุคคลทั่วไป
          โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป January Courses 2017,

bulletสมัครด้วยตนเอง (หรือสมัครแทนกันได้)

สถานที่:     Academic Service Center อาคารเปรมบุรฉัตร ชั้น 3 ห้อง 306
วันที่:         27 พ.ย. 60 - 10 ม.ค. 61
เวลา:         วันจันทร์ - วันศุกร์
                 9.00 – 15.00

สอบถามรายละเอียด
tel Tel. 02-218-6017-8                fax Fax. 02-218-6106

 ornwipa.k@chula.ac.th, somjit.k@chula.ac.th       http://www.facebook.com/CULIChula

สมัครทางออนไลน์
- ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

ที่เว็บ:    http://www.culi.chula.ac.th/asd
วันที่:     27 พ.ย. 60 - 10 ม.ค. 61

  • January Courses 2018

  • EVENING  COURSES : Monday / Wednesday
    (29 January - 19 March 2018)
  • No
    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 - 19 มกราคม 2561
No.
Courses
Hrs.
Duration
Time
Prices
Participants
1
Academic Writing เต็ม
30
29 Jan - 19 Mar 2018
6.00 - 8.00 PM.
5,500
20
2
Effective Writing I
30
29 Jan - 19 Mar 2018
6.00 - 8.00 PM.
5,200
20
3
Effective Communication
30
29 Jan - 19 Mar 2018
6.00 - 8.00 PM.
5,200
20

 


................................................................................................................................................

SATURDAY  COURSES
(20 January - 31 March 2018)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 - 12 มกราคม 2561

No.
Courses
Hrs.
Duration
Time
Prices
Participants
1
TOEFL iBT
60
20 Jan - 31 Mar 2018
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
20
2
CU-TEP
60
20 Jan - 31 Mar 2018
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
20
3
IELTS เต็ม
60
20 Jan - 31 Mar 2018
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
20
4
TOEIC
60
20 Jan - 31 Mar 2018
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
20
5 Effective Writing I เต็ม
30
20 Jan - 31 Mar 2018
9.00 - 12.00 AM. 5,200 20
6
Effective Writing II เต็ม
30
20 Jan - 31 Mar 2018
9.00 - 12.00 AM. 5,200 20
7

Effective Communication

30
20 Jan - 31 Mar 2018
9.00 - 12.00 AM. 5,200 20
8 Writing in the Workplace
30
20 Jan - 31 Mar 2018
9.00 - 12.00 AM. 5,500 20
9 Intensive Grammar เต็ม
30
20 Jan - 31 Mar 2018
1.00 - 4.00 PM. 5,200 20
10 English for Work
30
20 Jan - 31 Mar 2018
1.00 - 4.00 PM. 5,200 20
(จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น.)
   
- สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ ต้องชำระเงินทันทีที่ลงทะเบียน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินที่
เบอร์ 02-2186106 ทันที
  หรือส่งมาที่ ornwipa.k@chula.ac.th หรือ somjit.k@chula.ac.th มิฉะนั้นทางศูนย์บริการวิชาการจะไม่รับรองการลงทะเบียนของท่าน
หมายเหตุ ทางศูนย์บริการวิชาการ จะไม่คืนเงินในกรณีที่โครงการสามารถเปิดได้ แต่จะคืนเงินให้ในกรณีที่ ศูนย์บริการไม่สามารถเปิดโครงการได้ เท่านั้น

................................................................................................................................................

 
7