2
4
1
8
3
    6
  11 11   11    
      5 สำหรับบุคคลทั่วไป
          โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป October Cousres 2016, CU Academic Service Center. Our excellent and professional teachers, together with operates high quality English summer courses for adults who want to improve their English skills and/or prepare themselves for taking tests, such as TOEFL, IELTS, CU-TEP etc.

bulletสมัครด้วยตนเอง (หรือสมัครแทนกันได้)

สถานที่:     Academic Service Center อาคารเปรมบุรฉัตร ชั้น 3 ห้อง 306
วันที่:         22 ส.ค. - 30 ก.ย. 59
เวลา:         วันจันทร์ - วันศุกร์
                 9.00 – 15.00

สอบถามรายละเอียด
tel Tel. 02-218-6017-8                fax Fax. 02-218-6106

 ornwipa.k@chula.ac.th, somjit.k@chula.ac.th       http://www.facebook.com/CULIChula

สมัครทางออนไลน์
- ขันตอนการสมัครออนไลน์

ที่เว็บ:    http://www.culi.chula.ac.th/asd
วันที่:     22 ส.ค. - 30 ก.ย. 59

  • October Courses 2016

  • EVENING  COURSES : Monday / Wednesday
    (10 October - 30 November 2016)
No.
Courses
Hrs.
Duration
Time
Prices
Participants
1
Academic Writing (เต็ม)
30
10 Oct - 30 Nov 2016
6.00 - 8.00 PM.
5,500
20
2
Effective Writing I
30
10 Oct - 30 Nov 2016
6.00 - 8.00 PM.
5,200
20
3
Effective Communication
30
10 Oct - 30 Nov 2016
6.00 - 8.00 PM.
5,200
20

................................................................................................................................................

SATURDAY  COURSES
(8 October - 17 Decemer 2016)

No.
Courses
Hrs.
Duration
Time
Prices
Participants
1
TOEFL iBT
60
8 Oct - 17 Dec 2016
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
20
2
CU-TEP
60
8 Oct - 17 Dec 2016
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
20
3
IELTS (เต็ม)
60
8 Oct - 17 Dec 2016
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
20
4
TOEIC
60
8 Oct - 17 Dec 2016
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
20
5 Effective Writing I
30
8 Oct - 17 Dec 2016
9.00 - 12.00 AM. 5,200 20
6
30
8 Oct - 17 Dec 2016
9.00 - 12.00 AM. 5,200 20
7

Effective Communication

30
8 Oct - 17 Dec 2016
9.00 - 12.00 AM. 5,200 20
8 Writing in the Workplace
30
8 Oct - 17 Dec 2016
9.00 - 12.00 AM. 5,500 20
9 Intensive Grammar (เต็ม)
30
8 Oct - 17 Dec 2016
1.00 - 4.00 PM. 5,200 20
10 English for Work
30
8 Oct - 17 Dec 2016
1.00 - 4.00 PM. 5,200 20

** สำหรับผู้สมัคร 10 ท่านแรก ของทุกโครงการ
จะได้รับหนังสือ English Today ฟรี จากศูนย์บริการวิชาการ ในวันเปิดการอบรม **

 

- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2559 - 30 กันยายน 2559
(จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น.)
   
- สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ ต้องชำระเงินทันทีที่ลงทะเบียน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินที่
เบอร์ 02-2186106 ทันที
  หรือส่งมาที่ ornwipa.k@chula.ac.th หรือ somjit.k@chula.ac.th มิฉะนั้นทางศูนย์บริการวิชาการจะไม่รับรองการลงทะเบียนของท่าน

 

................................................................................................................................................

7