2
4
1
8
3
  6
11 11   11    
    5 สำหรับบุคคลทั่วไป
        โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป English for summer,CU Academic Service Center. Our excellent and professional teachers, together with operates high quality English summer courses for adults who want to improve their English skills and/or prepare themselves for taking tests, such as TOEFL, IELTS, CU-TEP etc.

Where:     Academic Service Center
When:      24 March – 4 April 2014
Time:        Monday – Friday
                 9.00 – 4.00 p.m.

ใบสมัคร สนใจสอบถามรายละเอียดที่ 0-2218-6017-9 Fax: 022186106
 ornwipa.k@chula.ac.th http://www.facebook.com/CULIChula
ขันตอนการสมัครออนไลน์
สมัครทางออนไลน์: พริ้นท์แบบฟอร์มชำระค่าอบรม ชำระได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์

                   

Summer Courses
Monday – Friday: 24 March – 4 April 2014

No.
Courses
Hrs.
Skills
Time
Prices
1
TOEFL (iBT)
60
L / S / R / W
9.00 -16.00
8,000
2
CU-TEP
60
R / Structure / L
9.00 -16.00
8,000
3
IELTS
60
L / S / R / W
9.00 -16.00
8,000
4
Effective Communication
30
L / S
9.00 - 12.00
5,200
5
Effective Writing I
30
Writing
9.00 - 12.00
5,200
6
Academic Writing
30
Writing
13.00-16.00
5,500
7
Intensive Grammar
30
13.00-16.00
5,200

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 15 มีนาคม 57 เป็นต้นไป (จันทร์ – เสาร์ ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น.)
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ ต้องชำระเงินทันทีที่ลงทะเบียน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินที่
หมายเลข 02 2186106 ทันที
  หรือส่งมาที่ culitic@gmail.com มิฉะนั้นทางศูนย์บริการวิชาการจะไม่รับรองการลงทะเบียนของท่าน

หมายเหตุ:  รับจำนวนจำกัดโครงการละ 25 คน เท่านั้น

ตรวจสอบรายชื่อ

7