2
4
1
8
3
    6
  11 11   11    
      5 สำหรับบุคคลทั่วไป
          โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป October Courses 2018,

bulletสมัครด้วยตนเอง (หรือสมัครแทนกันได้)

สถานที่:     Academic Service Center อาคารเปรมบุรฉัตร ชั้น 3 ห้อง 306
วันที่:          15 ส.ค. - 30 ก.ย. 61 (สำหรับคอร์ส จันทร์/พุธ)
                 15 ส.ค. - 10 ต.ค. 61 (สำหรับคอร์ส เสาร์)

เวลา:         วันจันทร์ - วันศุกร์
                 9.00 – 15.00

สอบถามรายละเอียด
tel Tel. 02-218-6017-8                fax Fax. 02-218-6106

 ornwipa.k@chula.ac.th, somjit.k@chula.ac.th       http://www.facebook.com/CULIChula

สมัครทางออนไลน์

ที่เว็บ:    http://www.culi.chula.ac.th/asd
วันที่:          15 ส.ค. - 30 ก.ย. 61 (สำหรับคอร์ส จันทร์/พุธ)
                 15 ส.ค. - 10 ต.ค. 61 (สำหรับคอร์ส เสาร์)

- ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

 • October Courses 2018

 • EVENING  COURSES : Monday / Wednesday
  (08 August - 28 November 2018)
 • No
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2561
No.
Courses
Hrs.
Duration
Time
Prices
Participants Register
1
Academic Writing (Thesis Writing)
(เต็ม)
(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
30
08 Oct - 28 Nov 2018
6.00 - 8.00 PM.
5,500
20 เต็ม
2
Effective Writing I
(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
30
08 Oct - 28 Nov 2018
6.00 - 8.00 PM.
5,200
20 สมัคร
3
Effective Communication
(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
30
08 Oct - 28 Nov 2018
6.00 - 8.00 PM.
5,200
20 เต็ม

................................................................................................................................................

SATURDAY  COURSES
(20 October - 22 December 2018)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 10 ตุลาคม 2561

No.
Courses
Hrs.
Duration
Time
Prices
Participants
Register
1
TOEFL iBT
(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
60
20 Oct - 22 Dec 2018
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
20 สมัคร
2
CU-TEP
(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
60
20 Oct - 22 Dec 2018
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
20 เต็ม
3
IELTS (กลุ่ม 2)
(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
60
20 Oct - 22 Dec 2018
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
20 เต็ม
4
TOEIC
(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
60
20 Oct - 22 Dec 2018
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
20  
5 Effective Writing I
(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
30
20 Oct - 22 Dec 2018
9.00 - 12.00 AM. 5,200 20 เต็ม
6
30
20 Oct - 22 Dec 2018
9.00 - 12.00 AM. 5,200 20 เต็ม
7

Effective Communication
(เต็ม)
(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

30
20 Oct - 22 Dec 2018
9.00 - 12.00 AM. 5,200 20 เต็ม
8 Writing in the Workplace
(เต็ม)
(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
30
20 Oct - 22 Dec 2018
9.00 - 12.00 AM. 5,500 20 เต็ม
9 Better Pronunciation
(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
24
20 Oct - 08 Dec 2018
1.00 - 4.00 PM. 4,500 20 สมัคร
10 Intensive Grammar (เต็ม)
(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
30
20 Oct - 22 Dec 2018
1.00 - 4.00 PM. 5,200 20 เต็ม
11 English for Work (เต็ม)
(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
30
20 Oct - 22 Dec 2018
1.00 - 4.00 PM. 5,200 20 เต็ม
(จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น.)
   
ผู้สมัครจะได้รับการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าอบรม
เมื่อชำระค่าเรียนครบถ้วนแล้วเท่านั้น
ดังนั้น เมื่อท่านลงทะเบียนทาง Online แล้ว
ขอความกรุณา ดำเนินการชำระเงินทันที

 • ส่งหลักฐานการโอนเงินที่ เบอร์ 02-2186106
  หรือส่งมาที่ somjit.k@chula.ac.th
  มิฉะนั้นทางศูนย์บริการวิชาการจะไม่รับรองการลงทะเบียนของท่าน
หมายเหตุ ทางศูนย์บริการวิชาการ จะไม่คืนเงินในกรณีที่โครงการสามารถเปิดได้ แต่จะคืนเงินให้ในกรณีที่ ศูนย์บริการไม่สามารถเปิดโครงการได้ เท่านั้น

................................................................................................................................................

 
7