2
4
1
8
3
    6
  11 11   11    
      5 สำหรับบุคคลทั่วไป
          โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป February Cousres 2015, CU Academic Service Center. Our excellent and professional teachers, together with operates high quality English summer courses for adults who want to improve their English skills and/or prepare themselves for taking tests, such as TOEFL, IELTS, CU-TEP etc.

bulletสมัครด้วยตนเอง (หรือสมัครแทนกันได้)

สถานที่:     Academic Service Center อาคารเปรมบุรฉัตร ชั้น 3 ห้อง 306
วันที่:         15 ธันวาคม 2557 - 20 มกราคม 2558
เวลา:         วันจันทร์ - วันศุกร์
                 9.00 – 16.00

สอบถามรายละเอียด
tel 0-2218-6017-8                fax 022186106

 ornwipa.k@chula.ac.th       http://www.facebook.com/CULIChula

สมัคทางออนไลน์
- ขันตอนการสมัครออนไลน์

ที่เว็บ:    http://www.culi.chula.ac.th/asd
วันที่:     15 ธันวาคม 2557 - 20 มกราคม 2558

  สมัคทางไปรษณีย์
วันที่:      15 ธันวาคม 2557 - 20 มกราคม 2558

+ ดาวน์โหลด ใบสมัคร --> pdfใบสมัคร

+ พร้อมเช็คธนาคารหรือดร๊าฟ ( กรณี ต่างจังหวัด ) สั่งจ่ายสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งมาที่สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

+ หรือสมัครด้วยตนเองที่ สถาบันภาษา อาคารเปรมบุรฉัตร ชั้น 3 ห้อง 306 พร้อมค่าลงทะเบียน
  • February Courses 2015

  • EVENING  COURSES : Monday / Wednesday
    (9 February - 1 April 2015)
No.
Courses
Hrs.
Duration
Time
Prices
Participants
1
Academic Writing
30
9 Feb - 1 Apr 2015
6.00 - 8.00 PM.
5,500
20
2
Effective Writing I
30
9 Feb - 1 Apr 2015
6.00 - 8.00 PM.
5,200
20
3
Effective Communication
30
9 Feb - 1 Apr 2015
6.00 - 8.00 PM.
5,200
20

................................................................................................................................................

SATURDAY  COURSES
(31 January - 4 April 2015)

No.
Courses
Hrs.
Duration
Time
Prices
Participants
1
CU-TEP
60
31 Jan - 4 Apr 2015
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
20
2
TOEFL iBT
60
31 Jan - 4 Apr 2015
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
20
3
IELTS
60
31 Jan - 4 Apr 2015
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
20
4
TOEIC
60
31 Jan - 4 Apr 2015
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
20
5 Effective Writing I
30
31 Jan - 4 Apr 2015
9.00 - 12.00 AM. 5,200 20
6 Effective Writing II
30
31 Jan - 4 Apr 2015
9.00 - 12.00 AM. 5,200 20
7 Effective Communication
30
31 Jan - 4 Apr 2015
9.00 - 12.00 AM. 5,200 20
8 Writing in the Workplace
30
31 Jan - 4 Apr 2015
9.00 - 12.00 AM. 5,500 20
9 Intensive Grammar
30
31 Jan - 4 Apr 2015
1.00 - 4.00 PM. 5,200 20
10 English for Work
30
31 Jan - 4 Apr 2015
1.00 - 4.00 PM. 5,200 20

................................................................................................................................................

** สำหรับผู้สมัคร 10 ท่านแรก ของทุกโครงการ
จะได้รับหนังสือ English Today ฟรี จากศูนย์บริการวิชาการ **

- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 20 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
(จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น.)
   
- สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ ต้องชำระเงินทันทีที่ลงทะเบียน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินที่
หมายเลข 02 2186106 ทันที
  หรือส่งมาที่ ornwipa.k@chula.ac.th หรือ culitic@gmail.com มิฉะนั้นทางศูนย์บริการวิชาการจะไม่รับรองการลงทะเบียนของท่าน

list

7