2
4
1
8
3
  6
11 11   11    
    5 สำหรับบุคคลทั่วไป
        โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป October Cousres 2014,CU Academic Service Center. Our excellent and professional teachers, together with operates high quality English summer courses for adults who want to improve their English skills and/or prepare themselves for taking tests, such as TOEFL, IELTS, CU-TEP etc.

bulletสมัครด้วยตนเอง (หรือสมัครแทนกันได้)

สถานที่:     Academic Service Center อาคารเปรมบุรฉัตร ชั้น 3 ห้อง 306
วันที่:         1 - 30 กันยายน 2557
เวลา:         วันจันทร์ - วันศุกร์
                 9.00 – 16.00

สอบถามรายละเอียด
tel 0-2218-6017-8                fax 022186106

 ornwipa.k@chula.ac.th       http://www.facebook.com/CULIChula

สมัคทางออนไลน์
- ขันตอนการสมัครออนไลน์

ที่เว็บ:    http://www.culi.chula.ac.th/asd
วันที่:     8 - 30 กันยายน 2557

  สมัคทางไปรษณีย์
วันที่:      1 - 30 กันยายน 2557

+ ดาวน์โหลด ใบสมัคร --> pdfใบสมัคร (ปิด)

+ พร้อมเช็คธนาคารหรือดร๊าฟ ( กรณี ต่างจังหวัด ) สั่งจ่ายสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งมาที่สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

+ หรือสมัครด้วยตนเองที่ สถาบันภาษา อาคารเปรมบุรฉัตร ชั้น 3 ห้อง 306 พร้อมค่าลงทะเบียน
  • *ปิดรับสมัครทุกคอร์ส*
  • October Courses 2014

    EVENING  COURSES : Monday / Wednesday
    (1 October - 19 November 2014)
No.
Courses
Hrs.
Duration
Time
Prices
1
Academic Writing
30
1 Oct - 19 Nov 2014
6.00 - 8.00 PM.
5,500
2
Effective Writing I
30
1 Oct - 19 Nov 2014
6.00 - 8.00 PM.
5,200
3
Effective Writing II
30
1 Oct - 19 Nov 2014
6.00 - 8.00 PM.
5,200
4
Effective Communication
30
1 Oct - 19 Nov 2014
6.00 - 8.00 PM.
5,200

................................................................................................................................................

EVENING  COURSES : Monday / Wednesday / Thursday
(1 October - 11 December 2014)

No.
Courses
Hrs.
Duration
Time
Prices
1
CU-TEP
60
1 Oct - 11 Dec 2014
6.00 - 8.00 PM.
8,000

................................................................................................................................................

SATURDAY  COURSES
(4 October - 13 December 2014)

No.
Courses
Hrs.
Duration
Time
Prices
1
CU-TEP
60
4 Oct - 13 Dec 2014
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
2
TOEFL iBT
60
4 Oct - 13 Dec 2014
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
3
IELTS
60
4 Oct - 13 Dec 2014
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
4
TOEIC
60
4 Oct - 13 Dec 2014
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
5 Effective Writing I
30
4 Oct - 13 Dec 2014
9.00 - 12.00 AM. 5,200
6 Effective Writing II
30
4 Oct - 13 Dec 2014
9.00 - 12.00 AM. 5,200
7 Effective Communication
30
4 Oct - 13 Dec 2014
9.00 - 12.00 AM. 5,200
8 Writing in the Workplace
30
4 Oct - 13 Dec 2014
9.00 - 12.00 AM. 5,500
9 Intensive Grammar
30
4 Oct - 13 Dec 2014
1.00 - 4.00 PM. 5,200
10 English for Work
30
4 Oct - 13 Dec 2014
1.00 - 4.00 PM. 5,200
11 Better Pronunciation
30
4 Oct - 13 Dec 2014
1.00 - 4.00 PM. 5,200
12 Presentation Skills
30
4 Oct - 13 Dec 2014
1.00 - 4.00 PM. 5,200

................................................................................................................................................

- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2557 เป็นต้นไป (จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น.)
   
- สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ ต้องชำระเงินทันทีที่ลงทะเบียน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินที่
หมายเลข 02 2186106 ทันที
  หรือส่งมาที่ ornwipa.k@chula.ac.th หรือ culitic@gmail.com มิฉะนั้นทางศูนย์บริการวิชาการจะไม่รับรองการลงทะเบียนของท่าน

ตรวจสอบรายชื่อ

7