2
4
1
8
3
  6
11 11   11    
    5 สำหรับบุคคลทั่วไป
        โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป June Cousres 2014,CU Academic Service Center. Our excellent and professional teachers, together with operates high quality English summer courses for adults who want to improve their English skills and/or prepare themselves for taking tests, such as TOEFL, IELTS, CU-TEP etc.

bulletสมัครด้วยตนเอง (หรือสมัครแทนกัน)
Where:     Academic Service Center, 3rd Floor, Room 306
When:      6 - 30 May 2014
Time:        Monday – Friday
                 9.00 – 4.00 p.m.

ใบสมัคร สนใจสอบถามรายละเอียดที่ 0-2218-6017-8 Fax: 022186106

 ornwipa.k@chula.ac.th       http://www.facebook.com/CULIChula

 

สมัคทางออนไลน์

ขันตอนการสมัครออนไลน์
สมัครทางออนไลน์: พริ้นท์แบบฟอร์มชำระค่าอบรม ชำระได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์

                   

June Courses 2014

Monday / Wednesday : 2 June – 23 July 2014
Monday / Wednesday / Thursday : 2 June – 11 August 2014

No.
Courses
Hrs.
Duration
Time
Prices
1
Academic Writing (M-W)
30
2 June - 23 July 2014
18.00 -20.00
5,500
2
Effective Writing I (M-W)
30
2 June - 23 July 2014
18.00 -20.00
5,200
3
Effective Communication (M-W)
30
2 June - 23 July 2014
18.00 -20.00
5,200
4
CU-TEP (M-W-Th)
60
2 June - 23 July 2014
18.00 -20.00
8,000

 

Saturday : 7 June – 16 August 2014

No.
Courses
Hrs.
Duration
Time
Prices
1
TOEFL iBT
60
7 June - 16 Aug 2014
9.00 -16.00
8,000
2
CU-TEP
60
7 June - 16 Aug 2014
9.00 -16.00
8,000
3
IELTS
60
7 June - 16 Aug 2014
9.00 -16.00
8,000
4
TOEIC
60
7 June - 16 Aug 2014
9.00 -16.00
8,000
5 Effective Writing I 30 7 June - 16 Aug 2014 9.00 -12.00 5,200
6 Effective Writing II 30 7 June - 16 Aug 2014 9.00 -12.00 5,200
7 Effective Communication 30 7 June - 16 Aug 2014 9.00 -12.00 5,200
8 Writing in the Workplace 30 7 June - 16 Aug 2014 9.00 -12.00 5,500
9 Intensive Grammar 30 7 June - 16 Aug 2014 13.00 -16.00 5,200
10 English fo Work 30 7 June - 16 Aug 2014 13.00 -16.00 5,200

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 30 พฤษภาคม 57 เป็นต้นไป (จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น.)
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ ต้องชำระเงินทันทีที่ลงทะเบียน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินที่
หมายเลข 02 2186106 ทันที
  หรือส่งมาที่ culitic@gmail.com มิฉะนั้นทางศูนย์บริการวิชาการจะไม่รับรองการลงทะเบียนของท่าน

หมายเหตุ:  รับจำนวนจำกัดโครงการละ 20 คน เท่านั้น

ตรวจสอบรายชื่อ

7