2
4
1
8
3
    6
  11 11   11    
      5 สำหรับบุคคลทั่วไป
          โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป June Cousres 2017, CU Academic Service Center. Our excellent and professional teachers, together with operates high quality English summer courses for adults who want to improve their English skills and/or prepare themselves for taking tests, such as TOEFL, IELTS, CU-TEP etc.

bulletสมัครด้วยตนเอง (หรือสมัครแทนกันได้)

สถานที่:     Academic Service Center อาคารเปรมบุรฉัตร ชั้น 3 ห้อง 306
วันที่:         20 เม.ย. 60 - 31 พ.ค. 60
เวลา:         วันจันทร์ - วันศุกร์
                 9.00 – 15.00

สอบถามรายละเอียด
tel Tel. 02-218-6017-8                fax Fax. 02-218-6106

 ornwipa.k@chula.ac.th, somjit.k@chula.ac.th       http://www.facebook.com/CULIChula

สมัครทางออนไลน์
- ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

ที่เว็บ:    http://www.culi.chula.ac.th/asd
วันที่:     20 เม.ย. 60 - 31 พ.ค. 60

  • June Courses 2017

  • EVENING  COURSES : Monday / Wednesday
    (19 June - 9 August 2017)
No.
Courses
Hrs.
Duration
Time
Prices
Participants
1
Academic Writing
30
19 Jun - 9 Aug 2017
6.00 - 8.00 PM.
5,500
20
2
Effective Writing I
30
19 Jun - 9 Aug 2017
6.00 - 8.00 PM.
5,200
20
3
Effective Communication
30
19 Jun - 9 Aug 2017
6.00 - 8.00 PM.
5,200
20

................................................................................................................................................

SATURDAY  COURSES
(10 June - 26 August 2017)

No.
Courses
Hrs.
Duration
Time
Prices
Participants
1
TOEFL iBT
60
10 Jun - 26 Aug 2017
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
20
2
CU-TEP
60
10 Jun - 26 Aug 2017
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
20
3
IELTS (เต็ม)
60
10 Jun - 26 Aug 2017
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
20
4
TOEIC
60
10 Jun - 26 Aug 2017
9.00 AM. - 4.00 PM.
8,000
20
5 Effective Writing I
30
10 Jun - 26 Aug 2017
9.00 - 12.00 AM. 5,200 20
6
Effective Writing II
30
10 Jun - 26 Aug 2017
9.00 - 12.00 AM. 5,200 20
7

Effective Communication (เต็ม)

30
10 Jun - 26 Aug 2017
9.00 - 12.00 AM. 5,200 20
8 Writing in the Workplace
30
10 Jun - 26 Aug 2017
9.00 - 12.00 AM. 5,500 20
9 Intensive Grammar (เต็ม)
30
10 Jun - 26 Aug 2017
1.00 - 4.00 PM. 5,200 20
10 English for Work
30
10 Jun - 26 Aug 2017
1.00 - 4.00 PM. 5,200 20
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2560
(จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น.)
   
- สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ ต้องชำระเงินทันทีที่ลงทะเบียน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินที่
เบอร์ 02-2186106 ทันที
  หรือส่งมาที่ ornwipa.k@chula.ac.th หรือ somjit.k@chula.ac.th มิฉะนั้นทางศูนย์บริการวิชาการจะไม่รับรองการลงทะเบียนของท่าน
หมายเหตุ ทางศูนย์บริการวิชาการ จะไม่คืนเงินในกรณีที่โครงการสามารถเปิดได้ แต่จะคืนเงินให้ในกรณีที่ ศูนย์บริการไม่สามารถเปิดโครงการได้ เท่านั้น

................................................................................................................................................

 
7