ศูนย์การเรียนรู้มี DVD มาให้บริการนิสิต ทั้งที่ สถาบันภาษา คณะพานิชยศาสตร์และบัญชี และ คณะแแพทยศาสตร์ มากกว่า80เรื่อง ทั้งภาพยนตร์ และ Series ที่น่าสนใจ อาทิเช่น Tron Legacy , 2012 , Prison Break(Complete Series) , Glee
หรือสามารถดูรายการหนังใหม่ได้จากMovie Catalog


Movie Catalog

 

Self-Access Learning Center, Chulalongkorn University Language Institute
Prempurachatra Bldg., 2rd Floor, Phayathai Road, Bangkok 10330, Thailand.
Tel. 0-2218-6016