ข่าวและประกาศจากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ หัวข้อข่าวประกาศหรือกิจกรรม ประกาศโดย
ศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  10 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เวลา 8.30 น. บริเวณหน้าอาคารเปรมบุรฉัตร ฝ่ายบริหารและวางแผน สถาบันภาษา
การประชุมประจำปี หัวข้อ “ผลการดำเนินงานในปี 2559 และทิศทางการดำเนินงานในปี 2560”
เวลา 10.30-11.30 น. ณ ห้อง 204
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
เวลา 11.30 น. ชั้น 2
ศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 *การบรรยายโดย คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ฝ่ายบริหารและวางแผน สถาบันภาษา *กิจกรรมส่วนหนึ่งของการสัมมนาบุคลากร ปี 2560
การปฐมนิเทศ อาจารย์ชาวต่างประเทศ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
เวลา 12.30-13.30 ณ ห้อง 204
*การอบรม หัวข้อ “Rethinking English for Academic Purposes”
โดย Associate Professor Dr. Joseph Foley
เวลา 14.00-16.00 ณ ห้อง 204
อาทิตย์ที่ 15 – พุธที่ 18 มกราคม 2560 สัมมนาบุคลากรสถาบันภาษา ประจำปี 2560 หัวข้อ “การสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำงานอย่างมีความสุข” และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดเลย ฝ่ายบริหารและวางแผน สถาบันภาษา
ศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราช-กุศล (รัชกาลที่ 9)
เวลา 10.0-12.00 น. ณ ห้อง 204
ฝ่ายบริหารและวางแผน สถาบันภาษา
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณกัญดา ธรรมมงคล เวลา 13.30-14.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง