ร่วมงานกับ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจร่วมงานกับทางสถาบัน โดยสามารถตรวจสอบตำแหน่งงานที่เปิดรับล่าสุดและรายละเอีบดการรับสมัคร คุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง และ
ตรวจสอบสถานะหรือผลการรับสมัครได้ทางหน้าเว็บไซต์นี้ หรือติดต่อสอบถามมายังสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยตรง

ตำแหน่งงานที่เปิดรับล่าสุด
ตำแหน่งเปิดรับ
ระยะเวลาการเปิดรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม
  - บรรณารักษ์ P7
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
  - เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2564
  - เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ประกาศขั้นตอนการสมัครและผลการรับสมัคร
หัวข้อประกาศ
วันที่ประกาศ
รายละเอียดเพิ่มเติม