โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป

bulletสมัครทางออนไลน์

สอบถามรายละเอียด
tel Tel. 02-218-6017             Line Official Account: https://lin.ee/cnk1P1K

 somjit.k@chula.ac.th       fb http://www.facebook.com/CULIChula              

- ขั้นตอนการสมัครและชำระเงินออนไลน์ **สำคัญ กรุณาอ่านและปฏิบัติตามขั้นตอน **
1. กรอกข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วน
2. ตรวจสอบข้อมูลก่อนกดปุ่ม "ยืนยัน"
3. ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลเมื่อกดปุ่ม "ยืนยัน"
4. เมื่อเข้าสู่หน้าชำระเงิน ผู้สมัครสามารถเลือก
    1) ชำระผ่านระบบ Internet Banking โดยกรอก Ref. 1 และ Ref. 2 ให้ครบถ้วน หรือ
    2) ชำระโดยการสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าชำระเงิน
5. ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Line Official Account: https://lin.ee/cnk1P1K หรือ อีเมล somjit.k@chula.ac.th

หมายเหต: หากผู้สมัครและชำระเงินเป็นคนละคนกับผู้เรียน กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อความสะดวกในการยืนยันตัวตน

"วิชาที่เปิดสอนโดยศูนย์บริการวิชาการ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาที่ลงทะเบียนของ นิสิต จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

ผู้สมัครจะได้รับการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าอบรม
เมื่อชำระค่าเรียนและส่งหลักฐานการชำระเงินครบถ้วนแล้วเท่านั้น
เมื่อท่านลงทะเบียน Online แล้ว
ขอความกรุณาชำระเงิน และส่งหลักฐานทันที

ส่งหลักฐานการโอนเงินที่ Line Official Account: https://lin.ee/cnk1P1K หรืออีเมล somjit.k@chula.ac.th มิฉะนั้นทางศูนย์บริการวิชาการจะไม่รับรองการลงทะเบียนของท่าน

  หมายเหตุ ทางศูนย์บริการวิชาการ จะไม่คืนเงินในกรณีที่โครงการสามารถเปิดได้ แต่จะคืนเงินให้ในกรณีที่ ศูนย์บริการไม่สามารถเปิดโครงการได้ เท่านั้น