เปิดอบรมภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ
------------------------------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนการสมัคร

1. เลือกหลักสูตรอบรมที่ท่านต้องการ

2. กรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์

3. กด "ส่ง" เพื่อสั่งพิมพ์ "แบบฟอร์มการชำระเงินที่ธนาคาร" หรือ ชำระผ่าน QR Code
  

ขั้นตอนการชำระเงิน

1. ชำระเงินที่ธนาคาร

  • นำใบชำระเงิน "แบบฟอร์มการชำระเงินที่ธนาคาร" ชำระที่เคาร์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์
    (ไม่สามารถชำระที่ตู้ ATM ได้)

2. สแกน QR Code

  • นำใบชำระเงินที่ Print โดยใช้ชื่อบัญชีชำระเงินของผู้อบรมเท่านั้น
    (ไม่สามารถใช้บัญชีผู้อื่นชำระแทนกันได้ เนื่องจากจะมีปัญหาชื่อผู้อบรมในการออกใบเสร็จ อาจจะทำให้ท่านไม่สามารถนำไปเบิกจากต้นสังกัดได้)

3. ยืนยันการชำระเงิน ส่ง FAX หลักฐานการโอนเงิน ที่เบอร์ 02-2186027
หรือ E-mail : tassanee.k@chula.ac.th

4. เบิกค่าลงทะเบียน ผู้เข้ารับการอบรมที่เบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ท่านสามารถสมัครอบรมออนไลน์ล่วงหน้าได้
หลังท่านได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว สามารถชำระเงินได้ทันที

0 จดหมายประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
0 แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ

0 แนวทางการจัดการอบรมภาษาอังกฤษในช่วงการแพร่ระบาดของเชื่อโรค COVID-19
0
ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ

online

(คลิกเพื่อดูรายละเอียดการอบรม)online

------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทรรศนีย์ กลันตรานนท์   02-2186027

แผนที่ (click ที่ภาพเพื่อขยาย)

map