เปิดอบรมภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ
------------------------------------------------------------------------------------------


สอบถามรายละเอียด

tel Tel. 02-218-6027                line Line Official Account: https://lin.ee/cnk1P1K

mail tassanee.k@chula.ac.th       fb http://www.facebook.com/CULIChula  

 

ขั้นตอนการสมัครและชำระเงินออนไลน์ **สำคัญ กรุณาอ่านและปฏิบัติตามขั้นตอน**

1. กรอกข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วน

2. ตรวจสอบข้อมูลก่อนกดปุ่ม "ยืนยัน"

3. ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลเมื่อกดปุ่ม "ยืนยัน"

4. เมื่อเข้าสู่หน้าชำระเงิน ผู้สมัครสามารถเลือก

1) ชำระผ่านระบบ Internet Banking โดยกรอก Ref. 1 และ Ref. 2 ให้ครบถ้วน หรือ

2) ชำระโดยการสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าชำระเงิน

5. ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Line Official Account: https://lin.ee/cnk1P1K หรือ อีเมล tassanee.k@chula.ac.th

หมายเหต:

1. หากผู้สมัครและชำระเงินเป็นคนละคนกับผู้เรียนกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อความสะดวก
ในการยืนยันตัวตน

2. เบิกค่าลงทะเบียน ผู้เข้ารับการอบรมที่เบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ท่านสามารถสมัครอบรมออนไลน์ล่วงหน้าได้
หลังท่านได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว สามารถชำระเงินได้ทันที

0 จดหมายประชาสัมพันธ์โครงการ Professional Certificate in Language Assessment
0 จดหมายประชาสัมพันธ์โครงการเดือนกรกฏาคม 2565


------------------------------------------------------------------------------------------


ผู้สมัครจะได้รับการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าอบรม
เมื่อชำระค่าเรียนและส่งหลักฐานการชำระเงินครบถ้วนแล้วเท่านั้น
เมื่อท่านลงทะเบียน Online แล้ว
ขอความกรุณาชำระเงิน และส่งหลักฐานทันที

ส่งหลักฐานการโอนเงินที่ Line Official Account: https://lin.ee/cnk1P1K หรืออีเมล tassanee.k@chula.ac.th
มิฉะนั้นจะไม่รับรองการลงทะเบียนของท่าน

  หมายเหตุ สถาบันภาษา จะไม่คืนเงินค่าอบรมที่ชำระแล้วในทุกกรณี ยกเว้นกรณีที่สถาบันภาษาไม่สามารถเปิดอบรมได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทรรศนีย์ กลันตรานนท์   02-2186027

แผนที่ (click ที่ภาพเพื่อขยาย)

map