ข่าวการรับสมัคร

 


m โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป 1 Day CU-TEP
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 16 พ.ย. 64 เป็นต้นไป


น์โหลดใบสมัครสมัครด้วยตนเอง)
- สมัครออนไลน์
   
16 พ.ย. - 15 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป

     เปิดรับสมัครออนไลน์

ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ
เปิดรับสมัครโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ

สมัครเข้ารับการอบรม

  ทดสอบและประมวลผล
ข้อสอบ CULI TEST (CULI Test of English Proficiency for International Communication)

เปิดรับสมัครออนไลน์

 
     Testimonial ของผู้เรียนคอร์สภาษาอังกฤษ ของศูนย์บริการวิชาการ
   
   
Writing in the Workplace 
Effective Writing II
Intensive Grammar
Intensive Grammar
CU-TEP
IELTS
IELTS