ข่าวการรับสมัคร

m โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป 1 Day CU-TEP and January Courses 2023 โหลใบสมัครสมัครด้วยตนเอง)
สมัครออนไลน์
1 Day CU-TEP
รับสมัคร
วันนี้ - 10 ธ .ค. 65 เป็นต้นไป 

January Courses 2023
รับสมัคร
วันนี้ - 10 ม .ค. 66 เป็นต้นไป

     เปิดรับสมัครออนไลน์

ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ
เปิดรับสมัครโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ

สมัครเข้ารับการอบรม

  ทดสอบและประมวลผล
ข้อสอบ CULI TEST (CULI Test of English Proficiency for International Communication)

เปิดรับสมัครออนไลน์

 
     Testimonial ของผู้เรียนคอร์สภาษาอังกฤษ ของศูนย์บริการวิชาการ
   
   
Writing in the Workplace 
Effective Writing II
Intensive Grammar
Intensive Grammar
CU-TEP
IELTS
IELTS