ข่าวการรับสมัคร

m โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป 1 Day CU-TEP and January Courses 2023 โหลใบสมัครสมัครด้วยตนเอง)
สมัครออนไลน์
1 Day CU-TEP
รับสมัคร
วันนี้ - 10 ธ .ค. 65 เป็นต้นไป 

January Courses 2023
รับสมัคร
วันนี้ - 10 ม .ค. 66 เป็นต้นไป

     เปิดรับสมัครออนไลน์

ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ
เปิดรับสมัครโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ February Courses 2023

สมัครเข้ารับการอบรม

  ทดสอบและประมวลผล
ข้อสอบ CULI TEST (CULI Test of English Proficiency for International Communication)

เปิดรับสมัครออนไลน์

 
     Testimonial ของผู้เรียนคอร์สภาษาอังกฤษ ของศูนย์บริการวิชาการ
   
   
Writing in the Workplace 
Effective Writing II
Intensive Grammar
Intensive Grammar
CU-TEP
IELTS
IELTS