สมัครเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (นอกเวลาราชการ เรียนวันเสาร์)

คำแนะนำ
1. กรุณากรอกข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วน
2. โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนกดปุ่ม "ยืนยัน"
3. ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลเมื่อกดปุ่ม "ยืนยัน"
4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม lineLine Official Link: https://lin.ee/b3MaX5d วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. หรือ http:://www.facebook.com/CULIChula

* จำเป็น
 
5500503 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
ข้อมูลส่วนบุคคล (ภาษาไทย)
รหัสนิสิต*
ชื่อ-นามสกุล*
การติดต่อ
โทรศัพท์มือถือ*
E-Mail*


*สามารถพิมพ์ใบชำระเงินด้วยการกด Ctrl+P*
*** รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2565 (รับจำนวนจำกัด) ***
*** ค่าลงทะเบียนรายวิชาละ 7,000 บาท ไม่รวมค่าเทอม
โดยนิสิตต้องลงทะเบียนในระบบ reg.chula.ac.th ด้วย ***
*** ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ยกเว้น ไม่สามารถเปิดคอร์สได้เท่านั้น ***