ข่าวสารสถาบัน

ตรวจสอบข่าวประกาศล่าสุดจากสถาบัน

 

อ่านเพิ่มเติม

Experiential English

View details »

Undergraduate Courses

View details »

Graduate Courses

View details »

Self-Access Learning Centre

View details »

CULI English Club

View details »

CU Gavel Club

View details »

140x140

ศูนย์บริการวิชาการ

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป
ค่ายภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์
บริการแปลภาษาและตรวจแก้ไขงานเขียน

View details »

140x140

ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ
หลักสูตรฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

View details »

140x140

ศูนย์ทดสอบ

บริการทดสอบและประเมินผลทางภาษา

View details »

โครงการบริการสังคม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารสำหรับอาชีพผ่านการท่องเที่ยว

ร่วมงานกับสถาบันภาษา

ตรวจสอบตำแหน่งเปิดรับล่าสุดได้ที่นี่

 

ตรวจสอบตำแหน่งเปิดรับ