ข่าวสารสถาบัน

ตรวจสอบข่าวประกาศล่าสุดจากสถาบัน

อ่านเพิ่มเติม


Experiential English

View details »


Conversation Cloud

View details »


Graduate Courses

View details »


Self-Access Learning Centre

View details »


CULI English Club

View details »


CU Gavel Club

View details »

140x140
ศูนย์บริการวิชาการ
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป
ค่ายภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์
บริการแปลภาษาและตรวจแก้ไขงานเขียน

View details »

140x140
ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ
หลักสูตรฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

View details »

140x140
ศูนย์ทดสอบ
CULI Test
บริการทดสอบและประเมินผลทางภาษา

View details »

โครงการบริการสังคม

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารสำหรับอาชีพผ่านการท่องเที่ยว

ดูรายละเอียด

ร่วมงานกับสถาบันภาษา

ตรวจสอบตำแหน่งเปิดรับล่าสุดได้ที่นี่

 

ตรวจสอบตำแหน่งเปิดรับ