ฝึกฝนทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์
กับอาจารย์สถาบันภาษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนการออกเสียง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ


Click to register

Update: Mar 20, 2020

Date/Time
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
Monday

             
Tuesday

             
Wednesday
             
Thursday
             
Friday
             

 

ตารางกิจกรรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งก่อนมาร่วมกิจกรรมได้ที่
Today Schedule ในหน้าแรกของเว็บไซต์
ขออภัยในความไม่สะดวก


____________________________________________________________________________________________________
Copyright 2020, Self-Access Learning Center, Chulalongkorn University Language Institute