กิจกรรมพูดคุย เสวนาในเรื่องที่อ่านกับอาจารย์เจ้าของภาษาในบรรยากาศสบายๆและเป็นกันเองตารางกิจกรรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งก่อนมาร่วมกิจกรรมได้ที่ Today Schedule ในหน้าแรกของเว็บไซต์
ขออภัยในความไม่สะดวก


Time/Date
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
Monday
         
Tuesday
       
 
Wednesday
       
Thursday
       
Friday
       

Update:

: Self-Access Learning Center, Chulalongkorn University Language Institute
Prempurachatra Bldg., 2rd Floor, Phayathai Road, Bangkok 10330, Thailand.
Tel. 0-2218-6016    Facebook : salc_culi@hotmail.com