กิจกรรมให้คำแนะนำและคำปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเป็นรายบุคคลอย่างเป็นกันเองกับ T.A. ของ SALC

Update: Oct 7, 2021

Date/Time
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
Monday
                 
Tuesday
                 
Wednesday

                 
Thursday
                 

Friday

                 

 

ตารางกิจกรรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้
โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งก่อนมาร่วมกิจกรรมได้ที่ Today Schedule ในหน้าแรกของเว็บไซต์
ขออภัยในความไม่สะดวก_________________________________________________________________________________

Copyright 2021, Self-Access Learning Center, Chulalongkorn University Language Institute