ฝึกฝนพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ของสถาบันภาษาภายในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

** กิจกรรมนี้ไม่นับเป็นคะแนนในกิจกรรม Exp Eng Extra Activities **

Update: Mar 16, 2020

Date/Time
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
Monday

             
Tuesday
             
Wednesday

             
Thursday

             
Friday

             

 

ตารางกิจกรรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งก่อนมาร่วมกิจกรรมได้ที่
Today Schedule ในหน้าแรกของเว็บไซต์
ขออภัยในความไม่สะดวก


________________________________________________________________________________________________________
Copyright 2020, Self-Access Learning Center, Chulalongkorn University Language Institute