ข่าวและประกาศจากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่
หัวข้อข่าวประกาศหรือกิจกรรม
ประกาศโดย
ฝ่ายวิชากร
18 ต.ค. 2564

26 ต.ค. 2564
ฝ่ายบริหารและวางแผน
- เข้าเยี่ยมคุรุสภา
- คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ร่วมอวยพรและมอบกระเช้าดอกไม้
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชากร


ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
โทร. 02-218-6015
(หน่วยตารางสอนตารางสอบและทะเบียน)ฝ่ายบริการวิชาการ

ฝ่ายบริการวิชาการ


15 พ.ย. 2564
ฝ่ายวิจัย
- ห้องสมุดสถาบันภาษา (CULI pop-up library) พร้อมให้บริการ
ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์