รายละเอียดและขั้นตอนในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 (นอกเวลาราชการ) (โปรดอ่านก่อนพิมพ์ใบชำระเงิน)แบบแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนและชำระเงินรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 (นอกเวลาราชการ เรียนวันเสาร์)

5500503 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

5500510 ทักษะภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

5500532 ภาษาอังกฤษวิชาการสาหรับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)

5500560 การเขียนวิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)


*** รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 ธันวาคม 2566 - 12 มกราคม 2567 (รับจำนวนจำกัด) ***
*** ค่าลงทะเบียนรายวิชาละ 7,000 บาท ไม่รวมค่าเทอม
โดยนิสิตต้องลงทะเบียนในระบบ reg.chula.ac.th ด้วยค่ะ ***
*** ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ยกเว้น ไม่สามารถเปิดคอร์สได้เท่านั้น ***

** สอบถามเพิ่มเติม : Email: culi.gradcourses@gmail.com (แก้ว) **

หรือ Line Official Link: https://lin.ee/b3MaX5d หรือ Scan
Copyright © 2023 · All Rights Reserved · Chulalongkorn University Language Institute