สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการทำบุญตักบาตรและสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567
วันที่ 9 เมษายน 2567
ฝ่ายวิจัย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการในโครงการ Focus Group 2024
วันที่ 4 เมษายน 2567
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Ms. Premila Kanapathy ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยลีดส์ สหราชอาณาจักร เพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ
วันที่ 3 เมษายน 2567
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีการบริจาคให้กับ คลังแสงที่ 4 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก
วันที่ 3 เมษายน 2567
FPT University students experienced a taste of Thai costumes as part of the Intensive English Overseas Program.
วันที่ 29 มีนาคม 2567
Post-RELC Seminar 2024
วันที่ 27 มีนาคม 2567
58th RELC International Conference
วันที่ 27 มีนาคม 2567
ครบรอบ 107 ปีแห่งการสถาปนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 26 มีนาคม 2567