ศูนย์ทดสอบ CULI Test

ข้อสอบ CULI TEST (CULI Test of English Proficiency for International Communication)

การทดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ และประเมินผลทางภาษาให้กับบุคคล หน่วยงาน และองค์กรทั่วไป ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากต่างประเทศ (TOEIC)

ลักษณะข้อสอบ Listening 50 ข้อ

Part I Photographs 5 ข้อ
Part II Question-Response 15 ข้อ
Part III Short Conversation 15 ข้อ
Part IV Short Talks 15 ข้อ

Reading & Writing 50 ข้อ

Part V Incomplete Sentences 20 ข้อ
Part VI Text Completion 6 ข้อ
Part VII Single Passages 14 ข้อ
Part VIII Double Passages 10 ข้อ

ข้อแนะนำในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

CULI TEST SAMPLE ตัวอย่างแบบทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ดูได้จากลิงค์ด้านล่างนี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKK7v1SpQ-TxDCNW5BTMLrevgUTUXm1b4PvD3BlhxUh7NEdA/viewform

วิธีการสมัครสอบ
เตรียมพบกับ CULI Test โฉมใหม่อีกไม่นานเกินรอ (Computer-based CULI Test) สอบทางคอมพิวเตอร์
ข้อมูลการชำระเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
เลขที่บัญชี
045-3-04447-5
ชื่อบัญชี
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนเงิน
Reference#1
Reference#2
หลักฐานการชำระเงิน
(กรณีชำระเอง)