หลักสูตรอบรม ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ

ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ (State Personal Development Center)

ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานราชการ บุคลากรของรัฐ และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

1. จัดอบรมภาษาอังกฤษ ทั้งที่เป็นโครงการประจำ และเฉพาะหน่วยงาน

2. จัดอบรมด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

3. จัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

4. จัดค่ายเพื่อให้ความรู้ด้านการจัดค่ายภาษาอังกฤษ

5. อบรมภาษาอังกฤษออนไลน์

สอบถามรายละเอียด

โทรศัพท์ :
ติดต่อหมายเลข 02-218-6027

Line Official Account :
https://lin.ee/cnk1P1K

E-Mail :
tassanee.k@chula.ac.th

Facebook :
http://www.facebook.com/CULIChula

6. จัดโครงการเพื่อชุมชน เช่น รายการวิทยุที่ให้ความรู้ภาษาอังกฤษทางวิทยุจุฬาฯ

วิธีการสมัคร
จดหมายประชาสัมพันธ์อบรมภาษาอังกฤษ เดือนกรกฎาคม 2567
English for Work
อบรมเฉพาะวันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2567
วันที่ 13/7/2567 - 17/8/2567 เวลา 09:00 - 16:00
อบรมทุกวันเสาร์ ที่สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา 6,000 บาท
Basic English Grammar and structure for Writing
อบรมเฉพาะวันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2567
วันที่ 13/7/2567 - 17/8/2567 เวลา 09:00 - 16:00
อบรมทุกวันเสาร์ ที่สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา 6,200 บาท
CEFR Pathway
วันที่ 11/5/2567 - 15/6/2567 เวลา 09:00 - 16:00
อบรมทุกวันเสาร์ ทางออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
ราคา 3,500 บาท
Intensive English
อบรมเฉพาะวันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2567
วันที่ 10/2/2567 - 30/3/2567 เวลา 09:00 - 16:00
เรียนทุกวันเสาร์ ที่สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา 6,500 บาท
Writing in the Workplace
อบรมเฉพาะวันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2567
วันที่ 10/2/2567 - 9/3/2567 เวลา 09:00 - 16:00
เรียนทุกวันเสาร์ ที่สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา 6,000 บาท
1