ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  เป็นหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้แห่งแรกๆ ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2533 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตทุกระดับชั้นปี บุคลากร จุฬาฯ และบุคคลภายนอกที่เข้าอบรมหลักสูตรของสถาบันภาษา ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง และมีทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
      
     ชอบภาษาอังกฤษไหม ?   เรามีกิจกรรมสนทนาเป็นภาษาอังกฤษจัดโดยอาจารย์เจ้าของภาษาและนิสิตรุ่นพี่ที่เก่งภาษาเกือบทุกวันตลอดช่วงเปิดเทอม นิสิตจุฬาฯ เข้าร่วมได้เลยแค่จองในเว็บไซต์หรือรับบัตรคิวหน้ากิจกรรม...มาได้เลย

     แล้วมีอะไรอีกที่น่าสนใจ ?   

         - มาดูหนังกัน !! มีหนังเยอะมากกก   ห้องดูหนังหลายคนก็มีนะ !!

         - สายมังงะก็มาได้ มีหลายเรื่องจัดไว้ให้อ่านเล่น

                 - ติ่ง Marvel กะ DC Comics มีเล่มโดนๆ แน่นอน

                 - ชอบนิยายภาษาอังกฤษฟินๆ ยืมกลับไปนอนอ่านที่บ้านก็ได้นะ

                 - มีคอมพิวเตอร์เข้าอินเทอร์เน็ตได้ และโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ฝึกฝน

                 - มานั่งแช่แอร์ ทำการบ้าน คุยกะเพื่อน ประชุมกลุ่มได้หมด

 

    
   Would you like to know us more ?   Click here