กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รนนท์ รุ่งนภาเวทย์
Educational Background

B.B.A., Assumption University;
M.A. in Communications Studies, The University of Leeds, U.K.;
Ph.D. in English as an International Language(International Program), Chulalongkorn University.

Areas of interests

1. Syntax
2. particularly that of English adverbs
3. language acquisition
4. pragmatics
5. text and discourse analysis
6. the development of second language grammar and writing

Scholarship

- 2007-2008 CULI’s Lecturer Development Scholarship
- 2006-2008 Chulalongkorn University 90th Year Anniversary Scholarship

Publications

Rungnaphawet, Rananda. 2008. The Acquisition of English Adverbs by Thai Learners. PASAA, Volume 42, pp. 1-30

Rungnaphawet, Rananda. 2008. The Syntactic Variation of English Adverbs in the Interlanguage of Thai Learners, unpublished PhD dissertation, Chulalongkorn University

Rungnaphawet, Rananda. 2005. A Contrastive Analysis of Adverbs in English and Thai, and its Implications on Language Teaching. PASAA, Volume 36, pp. 89-114

Rungnaphawet, Rananda. 2001. Gender and Communication: An Organisational Perspective. unpublished MA dissertation, The University of Leeds.