ข่าวสถาบันภาษา

ครบรอบ 84 ปี แห่งการสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
ครบรอบ 33 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันวิจัยพลังงาน
วันที่ 26 เมษายน 2567
ครบรอบ 33 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
วันที่ 25 เมษายน 2567
ครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันวิจัยสังคม
วันที่ 22 เมษายน 2567
ครบรอบ 89 ปี แห่งการสถาปนา คณะสัตวแพทยศาสตร์
วันที่ 19 เมษายน 2567
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการทำบุญตักบาตรและสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567
วันที่ 9 เมษายน 2567
ฝ่ายวิจัย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการในโครงการ Focus Group 2024
วันที่ 4 เมษายน 2567
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Ms. Premila Kanapathy ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยลีดส์ สหราชอาณาจักร เพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ
วันที่ 3 เมษายน 2567
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีการบริจาคให้กับ คลังแสงที่ 4 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก
วันที่ 3 เมษายน 2567
FPT University students experienced a taste of Thai costumes as part of the Intensive English Overseas Program.
วันที่ 29 มีนาคม 2567
Post-RELC Seminar 2024
วันที่ 27 มีนาคม 2567
58th RELC International Conference
วันที่ 27 มีนาคม 2567
1
2
3
4
5
6
7