ข่าวสถาบันภาษา

ครบรอบ 110 ปี คณะเภสัชศาสตร์
วันที่ 8 ธันวาคม 2566
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สีหศักดิ์ โรจนอธิชาตสกุล เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันภาษา
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566
โครงการจัดอบรมเวิร์คช็อปการแต่งกลอนภาษาไทย
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
ครบรอบ 32 ปี คณะสหเวชศาสตร์
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
CULI International Conference 2024
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
ครบรอบ 37 ปี สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
ทำบุญครบรอบ 46 ปี สถาบันภาษา
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พบกับผู้แทนฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย FPT
วันที่ 31 ตุลาคม 2566
ครบรอบ 25 ปี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันที่ 30 ตุลาคม 2566
ครบรอบ 85 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วันที่ 26 ตุลาคม 2566
แจ้งข้อมูลเรื่องแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพิ่มเติม
วันที่ 18 ตุลาคม 2566
1
2
3
4
5
6