ข่าวสถาบันภาษา

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ (THE DEVELOPMENT OF EFFECTIVE ENGLISH COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH FOR THAI POLICE OFFICERS)
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566
Register for our free research webinar 2023!
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566
โครงการอบรมหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล สำหรับผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย Effective Communication (Private Course)
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
Register now for our free webinar 2023.
วันที่ 12 กรกฎาคม 2566
โครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง (English for Procurement) ให้กับพนักงานกลุ่มงานจัดซื้อกลาง สายการเงินและการบริหารกลาง บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
วันที่ 12 กรกฎาคม 2566
CULI Research Department invites you to our free webinar. Register now and please help spread the news.
วันที่ 11 กรกฎาคม 2566
ครบรอบ 66 ปี คณะครุศาสตร์
วันที่ 10 กรกฎาคม 2566
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สนใจทั่วกรุงเทพฯ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2566
ประกาศ ค่าสื่อประกอบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
วันที่ 7 กรกฎาคม 2566
ครบรอบ 27 ปี คณะจิตวิทยา
วันที่ 7 กรกฎาคม 2566
ครบรอบ 58 ปี คณะนิเทศศาสตร์
วันที่ 5 กรกฎาคม 2566
โครงการสัมมนาบุคลากรสถาบันภาษา ระยะที่ 3 บุคลากรสายปฏิบัติ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 28 มิถุนายน 2566
1
2
3
4
5
6
7