ข่าวสถาบันภาษา

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประจำภูมิภาค (RELO) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
วันที่ 21 กันยายน 2566
ครบรอบ 35 ปี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
วันที่ 21 กันยายน 2566
CULI International Conference 2023
วันที่ 19 กันยายน 2566
Thank You for Your Support
วันที่ 18 กันยายน 2566
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ร.ต.ท. หญิง ดร.จุฑามาส ทองสองสี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่ 4 กันยายน 2566
ครบรอบ 14 ปี สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
วันที่ 28 สิงหาคม 2566
ครบรอบ 75 ปี คณะรัฐศาสตร์
วันที่ 18 สิงหาคม 2566
โครงการจัดอบรมการทำขนมบัวลอยสามสี
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
The CULI Research Department would like to congratulate CULI Director
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
ครบรอบ 61 ปี บัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
CULI International Conference 2023
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าเยี่ยมชม
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566
1
2
3
4
5
6
7