ข่าวสถาบันภาษา

ครบรอบ 107 ปี คณะอักษรศาสตร์
วันที่ 3 มกราคม 2567
ครบรอบ 35 ปี คณะพยาบาลศาสตร์
วันที่ 28 ธันวาคม 2566
ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.สีหศักดิ์ โรจนอธิชาตสกุล ได้รับ ผศ.
วันที่ 22 ธันวาคม 2566
ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.วรลัญจ์ กองพลพรหม ได้รับ ผศ.
วันที่ 22 ธันวาคม 2566
ครบรอบ 57 ปี วิทยาลัยประชากรศาสตร์
วันที่ 22 ธันวาคม 2566
ครบรอบ 110 ปี คณะเภสัชศาสตร์
วันที่ 8 ธันวาคม 2566
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สีหศักดิ์ โรจนอธิชาตสกุล เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันภาษา
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566
โครงการจัดอบรมเวิร์คช็อปการแต่งกลอนภาษาไทย
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
ครบรอบ 32 ปี คณะสหเวชศาสตร์
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
CULI International Conference 2024
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
ครบรอบ 37 ปี สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
1
2
3
4
5
6
7