วารสาร PASAA

PASAA means ‘language’. It is a scholarly, double-blind peer-reviewed journal published by Chulalongkorn University Language Institute, Thailand. Established in 1974, PASAA is the oldest professional English language teaching (ELT) journal in the country. The journal is made possible through funding provided by Chulalongkorn University. No payment will be made by any authors for their contributions or publications in the journal.

PASAA publishes two volumes annually: one is issued in June and the other in December. The journal aims at publishing articles on a wide range of topics relevant to current ELT enquiry including
- Second or foreign language learning and teaching
- Teaching and learning materials development
- Language testing and assessment
- Curriculum design and development
- Language program evaluation
- Identities in foreign language learning
- Critical pedagogy
- Teacher training and professional development.

PASAA welcomes submissions in four categories:
- Research articles
- Academic articles
- Short discussion articles (including interviews and idea sharing)
- Book reviews

Editorial Team
Submission Guidelines
Paper Submission

Please submit your manuscript via this link: https://so11.tci-thaijo.org/index.php/PASAA/

Publication Ethics
About the Editor-in-Chief
Contact Us

Editor, The PASAA Journal
Research Department
Chulalongkorn University Language Institute
Prem Purachatra Building
Phayathai Road, Bangkok 10330
Thailand
Tel: +66-2-218-6021
Fax: +66-2-218-6104
E-mail: pasaajournal@chula.ac.th

ดาวน์โหลดวารสาร PASAA
PASAA Volume 67 July - December 2023 (ISSN: 2287-0024)
วันที่ 28 ธันวาคม 2566
PASAA Volume 66 October 2023 (ISSN: 2287-0024)
วันที่ 31 ตุลาคม 2566
PASAA Volume 65 January - June 2023 (ISSN: 2287-0024)
วันที่ 14 มิถุนายน 2566
PASAA Volume 64 July - December 2022 (ISSN: 2287-0024)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
PASAA Volume 63 January - June 2022 (ISSN: 2287-0024)
วันที่ 3 มกราคม 2565
PASAA Volume 62 July - December 2021 (ISSN: 2287-0024)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
PASAA Volume 61 January - June 2021 (ISSN: 2287-0024)
วันที่ 4 มกราคม 2564
PASAA Volume 60 July - December 2020 (ISSN: 2287-0024)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
PASAA Volume 59 January - June 2020 (ISSN: 2287-0024)
วันที่ 2 มกราคม 2563
PASAA Volume 58 July - December 2019 (ISSN: 2287-0024)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
PASAA Volume 57 January - June 2019 (ISSN: 2287-0024)
วันที่ 1 มกราคม 2562
PASAA Volume 56 July - December 2018 (ISSN: 2287-0024)
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
1
2
3
4
5
6