ข่าวสถาบันภาษา

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีการบริจาคให้กับ คลังแสงที่ 4 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก
วันที่ 3 เมษายน 2567
FPT University students experienced a taste of Thai costumes as part of the Intensive English Overseas Program.
วันที่ 29 มีนาคม 2567
Post-RELC Seminar 2024
วันที่ 27 มีนาคม 2567
58th RELC International Conference
วันที่ 27 มีนาคม 2567
ครบรอบ 107 ปีแห่งการสถาปนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 26 มีนาคม 2567
งานเสวนาการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา: จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
วันที่ 21 มีนาคม 2567
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัย FPT แห่งเวียดนามจัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (Intensive English Overseas Program)
วันที่ 20 มีนาคม 2567
ครบรอบ 38 ปี แห่งการสถาปนาฯ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์
วันที่ 15 มีนาคม 2567
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมขบวนพาเหรด พิธีเปิด-ปิด กีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ณ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU Sport Complex) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 11 มีนาคม 2567
ครบรอบ 41 ปี แห่งการสถาปนา คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ 1 มีนาคม 2567
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน การเข้าประชุมระดับนานาชาติของศูนย์ภาษาซีมีโอ ครั้งที่ 58 สาธารณรัฐสิงคโปร์
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประชุมหารือ เรื่องการจัดทำ โครงการบริการชุมชน: โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ระยะที่ 2)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
1
2
3
4
5
6
7