ข่าวสถาบันภาษา

ต้อนรับคณะครูและนักเรียน รวม 22 คน จากโรงเรียนท่าบ่อ จ.หนองคาย
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
ทุนเข้าร่วมประชุม 58th RELC International Conference สำหรับครู อาจารย์ ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาของรัฐ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 38 ปี
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
คณะนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้ารับฟังการบรรยาย และเยี่ยมชม
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
มอบหนังสือ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้กับ คลังแสงที่ 4 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก
วันที่ 31 มกราคม 2567
ครบรอบ 107 ปี คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 29 มกราคม 2567
สวัสดีปีใหม่ นายกสภามหาวิทยาลัย จุฬาฯ
วันที่ 18 มกราคม 2567
สวัสดีปีใหม่ อธิการบดี จุฬาฯ
วันที่ 18 มกราคม 2567
ร่วมสนับสนุนของรางวัลกิจกรรมวันเด็ก หอพักจุฬานิวาส
วันที่ 15 มกราคม 2567
2024 Post-RELC Seminar
วันที่ 10 มกราคม 2567
งานทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
วันที่ 5 มกราคม 2567
พิธีตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2567
วันที่ 5 มกราคม 2567
1
2
3
4
5
6
7