ข่าวสถาบันภาษา

ทำบุญครบรอบ 46 ปี สถาบันภาษา
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พบกับผู้แทนฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย FPT
วันที่ 31 ตุลาคม 2566
ครบรอบ 25 ปี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันที่ 30 ตุลาคม 2566
ครบรอบ 85 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วันที่ 26 ตุลาคม 2566
แจ้งข้อมูลเรื่องแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพิ่มเติม
วันที่ 18 ตุลาคม 2566
แจ้งข้อมูลประเด็นการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยในการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ่มวิจัย
วันที่ 18 ตุลาคม 2566
เตรียมพบกับ CULI Test โฉมใหม่อีกไม่นานเกินรอ (Computer-based CULI Test) สอบทางคอมพิวเตอร์
วันที่ 12 ตุลาคม 2566
FPT University students experienced a taste of Thai culture in Ayutthaya
วันที่ 11 ตุลาคม 2566
CULI, in collaboration with FPT University
วันที่ 11 ตุลาคม 2566
ครบรอบ 49 ปี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
วันที่ 5 ตุลาคม 2566
ครบรอบ 16 ปี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
วันที่ 2 ตุลาคม 2566
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566
วันที่ 28 กันยายน 2566
1
2
3
4
5
6
7