กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์พีริยา พงษ์สาริกัน
Educational Background

B.A. (First-Class Hons), Chulalongkorn University;
M.A. in English, Chulalongkorn University.