กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

อาจารย์ศิริประภา ศรีเทพ
Educational Background

B.A. (First-Class Hons) in Language and Culture, Chulalongkorn University;
M.A. in English as an International Language (EIL), Chulalongkorn University.