กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

suppathat.w@chula.ac.th

อาจารย์ศุภทัต วุฒิคำประพันธ์
Educational Background

B.A. (First-Class Hons.) in Business English Communication, Thammasat University;
M.Sc. in English Language, The University of Edinburgh, UK.