กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Nutchayaporn.J@chula.ac.th

อาจารย์ ดร. ณัฐชยาพร จริตงาม
Educational Background

B.A. in French, Chulalongkorn University
M.A. in Management of Language Learning, University of Greenwich
Ph.D. in English as an International Language, Chulalongkorn University