ครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันวิจัยสังคม

วันที่ 22 เมษายน 2567

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์.ดร.จิรดา วุฑฒยากร ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ร่วมอวยพรและมอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม พร้อมผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ

ข่าวอื่น ๆ