ครบรอบ 33 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

วันที่ 25 เมษายน 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์.ดร.จิรดา วุฑฒยากร ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ร่วมอวยพรและมอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีกับสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 33 ปี แห่งการสถาปนา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วรนพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

ข่าวอื่น ๆ