ครบรอบ 52 ปี แห่งการสถาปนา คณะนิติศาสตร์

วันที่ 18 มิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปัญชลี วาสนสมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ เล่าเรียนดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมอวยพรและมอบสิทธิ์การสอบ CULI TEST เพื่อแสดงความยินดีกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 52 ปี แห่งการสถาปนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ