ครบรอบ 28 ปี แห่งการสถาปนา คณะจิตวิทยา

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสมอทิพย์ กาญจนจารี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ กองแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมอวยพรและมอบสิทธิ์การสอบ CULI TEST เพื่อแสดงความยินดีกับคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 28 ปี แห่งการสถาปนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ คณบดีคณะจิตวิทยา พร้อมผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ