ครบรอบ 25 ปี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

วันที่ 30 ตุลาคม 2566
ครบรอบ 25 ปี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย อ.นันทิญา วิชญเธียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน ร่วมอวยพร
และมอบกระเช้าผลไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาฯ
โดยมี รศ.ดร.ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นผู้รับมอบ