สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พบกับผู้แทนฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย FPT

วันที่ 31 ตุลาคม 2566
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พบกับผู้แทนฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย FPT

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.จิรดา วุฑฒยากร ผู้อำนวยการสถาบันภาษาพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ปัญชลี วาสนสมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตาจารย์เสมอทิพย์ กาญจนจารี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและอาจารย์ ดร.ศศิธร ลิมโกมลวิลาส ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวมรกต เจนมธุกร อัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้พบกับผู้แทนฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย FPT เพื่อนำเสนอผลการจัดอบรมภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดให้กับนักศึกษาชาวเวียดนามในเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสองสถาบันเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ในโอกาสฉลองความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทวิภาคีครบ 10 ปี

จากนั้นผู้อำนวยการสถาบันภาษาและคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและทิศทางความร่วมมืออื่น ๆ ในอนาคตที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย