ทำบุญครบรอบ 46 ปี สถาบันภาษา

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
ทำบุญครบรอบ 46 ปี สถาบันภาษา

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานทำบุญครบรอบ 46 ปี วันสถาปนา สถาบันภาษา เพื่อร่วมรำลึกถึงบุคคลสำคัญในการก่อตั้งสถาบันภาษา และสานสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคลากรปัจจุบันและอดีต โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) และคณะสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร สวดเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องกิจกรรมวิจัย ชั้น 2