สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีการบริจาคให้กับ คลังแสงที่ 4 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

วันที่ 3 เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.จิรดา วุฑฒยากร ผู้อำนวยการ ได้มอบครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีการบริจาคให้กับ คลังแสงที่ 4 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ในด้านการส่งเสริมความรู้ ให้กับกำลังพล โดยมี ร้อยเอก นันทรัถ บุญธิติ เป็นผู้รับมอบ

ข่าวอื่น ๆ