สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Ms. Premila Kanapathy ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยลีดส์ สหราชอาณาจักร เพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ

วันที่ 3 เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ เล่าเรียนดี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับ Ms. Premila Kanapathy ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยลีดส์ สหราชอาณาจักร เพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ

On April 3rd, 2024, Asst. Prof. Dr. Wutthiphong Laoriandee, Deputy Director for International Affairs, and Chulalongkorn University Language Institute faculty members welcomed Ms. Premila Kanapathy, Regional Director of South East Asia Regional Office, University of Leeds, to discuss future academic and academic services collaboration.

ข่าวอื่น ๆ