สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการทำบุญตักบาตรและสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

วันที่ 9 เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการทำบุญตักบาตรและสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 5 รูป และร่วมสรงน้ำพระ เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ บริเวณลานหน้าอาคารเปรมบุรฉัตร

ข่าวอื่น ๆ