ประกวดราคาจ้างสัมนาบุคลากรสถาบันภาษา ประจำปี 2567 ณ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 29 มีนาคม 2567
ประกวดราคาจ้างสัมนาบุคลากรสถาบันภาษา ประจำปี 2567 ณ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิธีการจัดหา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่น ๆ