ประกาศผู้ชนะ การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว จำนวน 96 รายการ

วันที่ 11 เมษายน 2567
ประกาศผู้ชนะ การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว จำนวน 96 รายการ
ข่าวอื่น ๆ