ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสัมมนาบุคลากรสถาบันภาษา ประจำปี 2567 ณ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 24 เมษายน 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสัมมนาบุคลากรสถาบันภาษา ประจำปี 2567 ณ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวอื่น ๆ