การขายทอดตลาด พัสดุที่อยู่ในสภาพดีแต่ไม่ใช้ในราชการแล้ว และพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 273 รายการ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566
การขายทอดตลาด พัสดุที่อยู่ในสภาพดีแต่ไม่ใช้ในราชการแล้ว และพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 273 รายการ

วิธีการจัดหา สอบราคา

ข่าวอื่น ๆ