ประกาศผู้ชนะ การขายทอดตลาด รถจักรยานยนต์เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน

วันที่ 7 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ชนะ การขายทอดตลาด รถจักรยานยนต์เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน
ข่าวอื่น ๆ