ประกาศผู้ชนะ การขายทอดตลาด พัสดุที่อยู่ในสภาพดีแต่ไม่ใช้ในราชการแล้ว และพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 273 รายการ

วันที่ 7 มิถุนายน 2566
การขายทอดตลาด พัสดุที่อยู่ในสภาพดีแต่ไม่ใช้ในราชการแล้ว และพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 273 รายการ
ข่าวอื่น ๆ